VIRTUAALITUOTANTOSTUDIOTEKNOLOGIAT

VTST-HANKE

VTST-hanke lähti käyntiin Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteisestä halusta kehittää Lapin imagoa älykkään erikoistumisen alalla sekä kilpailukykyä teknologiasektorilla tuomalla virtuaalituotannon mahdollisuuksia Pohjois-Suomeen.

Suomessa virtuaalituotantojen tekemisen mahdollistavia studioita on vain muutamia ja ne ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Lisäksi aiheen ympärillä toteutettua tutkimusta on saatavilla vain vähän. EAKR-rahoitettu VTST-hanke tarttuu näihin ongelmiin tuomalla Lappiin Rovaniemelle ensimmäisen Pohjois-Suomen virtuaalituotantostudion, joka koostuu LED-videonäyttökokonaisuudesta, kamerasysteemeistä ja liikkeenkaappaus-teknologiasta.

VIRTUAALITUOTANTOSTUDIO LAPPIIN

VTST:n tarkoituksena on rakentaa Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteiskäyttöön LED-näyttöihin pohjautuva virtuaalituotantostudio, joka mahdollistaa reaaliaikaisen liikekaappauksen sekä lavasteiden ja ympäristöjen luomisen ja manipuloinnin, striimatuista livelähetyksistä ja esityksistä elokuvatason tuotantoihin. Virtuaalituotantoa ja siihen liittyvää teknologiaa testataan ja pilotoidaan erilaisissa yhteistyöpaketeissa hankkeen aikana.

Hankeaika:

1/08/2023 – 31/12/2025

Toteuttajat:

Lapin AMK (päätoteuttaja) ja Lapin yliopisto

Budjetti ja rahoitus:

VTST-hankkeen kokonaisbudjetti on 1 231 143€ ja sen rinnalla kulkevan investointihankkeen 478 573€. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeen työpaketit

VTST-hankkeen ajankohtaisin työpaketti on TP1, jonka lopputuloksia ihaillaan toukokuun loppuun asti Rovaniemen teatterin näytöksissä. Seuraavat alkavat työpaketit ovat 4 & 6.

1. Teknologian hyödyntäminen teatteritaiteessa

Yhteistyökumppani: Rovaniemen teatteri
Aikataulu: Syksy 2023 – Kevät 2024

Työpaketissa toteutetaan uutta virtuaaliteknologiaa hyödyntäen virtuaalinen roolihahmo nuorille suunnattuun Julius – kaukaisella tähdellä oman päänsä sisällä -näytelmään. VTST-hankkeessa rakennetaan teatterilavalle sekä virtuaaliset lavasteet, että puitteet virtuaalisen hahmon moniulotteiseen esiintymiseen näytelmässä. Työpaketin sisällä tutkitaan virtuaalisen näyttelijän ja oikean näyttelijän interaktion lisäksi mm. virtuaalisten lavasteiden käyttöä teatteriympäristössä sekä katsojien ja tekijöiden kokemusta virtuaalituotannon merkityksestä teatteritaiteessa. Työpaketin ilmaisissa ja kaikille avoimissa työpajoissa käsitellään, miten luovan alan ammattilaiset voivat hyötyä virtuaaliteknologiasta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan työpajoihin 18.3. mennessä oheisesta lomakkeen linkistä.

2. Virtuaalituotannon hyödyntäminen videotuotannossa

Yhteistyökumppani: Flatlight Creative
Aikataulu: Syksy 2024

Työpaketissa toteutetaan virtuaalituotantostudiota hyödyntäen videotuotanto paikalliselle yritykselle. Tuotannossa käytetään studion LED-seinää ja sille toteutettavia virtuaaliympäristöjä näyttelijän/näyttelijöiden taustoina. Lisäksi hyödynnetään LED-seinistä heijastuvaa ympäristövaloa ja käytetään kameranseuranta- ja pelimoottoriteknologiaa kolmiulotteisuuden ja immersion luomisessa sekä kameran liikkeen simuloinnissa.

3. Suoratoistetun lähetyksen visualisointi & taustoittaminen

Yhteistyökumppani: Avea Media
Aikataulu: Syksy 2024

Työpaketissa tutkitaan virtuaaliteknologian käyttöä suoratoistetuissa videoissa. Paketissa toteutetaan paikallisen yrityksen kanssa suoratoistettu lähetys osin tai kokonaan virtuaalistudiossa. Työpaketin tavoitteena on luoda aidontuntuinen tausta, jotta lähetyksen juontajat/näyttelijät/opettajat vaikuttavat olevan mahdollisimman todentuntuisessa tilassa.

4. Reaali- & virtuaalimaailman rajan hämärtäminen

Yhteistyökumppani: Joulupukki TV
Aikataulu: Kevät 2024

Työpaketin tavoitteena on luoda realistinen sekä interaktiivinen simulaatio jouluisesta maailmasta ja tonttuhahmosta.  Toteutettavissa ympäristöissä hyödynnetään pelimoottoriteknologioita ja animoinnissa studion liikkeenkaappausjärjestelmää. Työpaketissa tutkitaan vuorovaikutusta ja asiakaskokemusta hyödyntäen aidon ja digitaalisen ympäristön hämärtämisen rajoja.

5. Virtuaalisen kierroksen toteuttaminen virtuaalituotantoa hyödyntäen

Yhteistyökumppani: RVN Consulting
Aikataulu: Syksy 2024

Työpaketissa toteutetaan paikallisen yrityksen kanssa virtuaalinen esittelykierros rakennusvaiheessa olevalle kohteelle, kuten kerrostalolle, toteuttamalla digitaalinen kaksonen virtuaaliseinällä esiteltäväksi. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää virtuaalituotantoja suunnitteilla ja rakenteilla olevien sekä haastavien etäisyyksien päässä sijaitsevien tilojen esittelemisessä.

6. Virtuaaliteknologian hyödyntäminen sote-alalla

Yhteistyökumppani: Lapin AMK | Hoitoala
Aikataulu: Kevät 2024

Työpaketin tarkoituksena on toteuttaa virtuaalituotantostudiota hyödyntäen toiminnallinen koulutusskenaario sairaanhoitajakoulutuksen käytettäväksi, jossa on mahdollista testata käyttäjäkokemuksia sekä vuorovaikutuksen toteutumista. Simulaation esittelyssä tutkitaan LED-näyttöjen, virtuaalilasien sekä liikealustojen hyödyntämistä koulutusskenaariossa.

2023-2025 | Lapin ammattikorkeakoulu & Lapin yliopisto